Liehovarníci v Škótsku očakávajú, že sa náklady v nasledujúcich mesiacoch zdvojnásobia

Nový prieskum zistil, že 30% škótskych liehovarov očakáva, že náklady na energiu sa v nasledujúcich 12 mesiacoch zdvojnásobia; 72% očakáva nárast nákladov na dopravu o ďalších 50%.

Momentálna situácia liehovarov

Liehovarníci škótskej whisky vyzvali nového premiéra na podporu priemyslu v jesennom rozpočte zrušením plánovaného dvojciferného zvýšenia daní.

Daňové zaťaženie na fľašu škótskej whisky (s priemernou cenou) už dosahuje 70%. Nový prieskum odhaľuje, že viac ako polovica liehovarov škótskej whisky zaznamenala za posledných 12 mesiacov dvojnásobné náklady a v budúcom roku očakávajú ďalšie zvýšenie.

 

Náklady na energie a dopravu sa zvyšujú

Prieskum vykonaný Asociáciou škótskej whisky (SWA) zistil, že 57% liehovarov zaznamenalo za posledný rok zvýšenie nákladov na energie o viac ako 10%, pričom takmer tretina závodov (29%) zaznamenala zdvojnásobenie rovnakých nákladov.
Takmer 40% podnikov v Spojenom kráľovstve (ktorí vyvážajú potraviny a nápoje), uviedli zdvojnásobenie nákladov na dopravu za posledných 12 mesiacov, pričom 43% tiež uviedlo, že náklady dodávateľského reťazca sa zvýšili o viac ako 50%.

Prieskum tiež zistil, že väčšina liehovarov očakáva rast nákladov aj budúci rok. Napriek rastúcim nákladom však priemysel očakáva, že bude pokračovať v investovaní prevádzok a dodávateľského reťazca. 57% liehovarov uviedlo nárast počtu zamestnancov za posledných 12 mesiacov, a očakávajú potrebu ďalšieho zvýšenia počtu svojich zamestnancov.

 

Mark Kent, generálny riaditeľ Asociácie škótskej whisky, povedal:

„Náš priemysel prináša pre britskú ekonomiku veľmi potrebný rast prostredníctvom investícií, vytvárania pracovných miest a rastúcich príjmov do štátnej pokladnice. Tento prieskum však ukazuje, že liehovarníci investujú do rastu napriek ekonomickým protivetrom a rastúcim nákladom na podnikanie.“

„Tento priemysel preukázal pozoruhodnú odolnosť, ale nemôžeme to považovať za samozrejmosť. Pre mnohých je to kritický bod. Jesenný rozpočet nevyhnutne musí podporiť priemysel škótskej whisky, ktorý je kľúčovou hnacou silou rastu ekonomiky, najmä v Škótsku.
Spotrebná daň, v Spojenom kráľovstve na škótsku whisky a iné liehoviny, je už jednou z najvyšších na svete a žiadame, aby sa v rozpočte nezvyšovala daň na liehoviny.“

Mark Kent sa tiež vyjadril k novej premiérke Spojeného kráľovstva, Lizz Trussovej nasledovne:

[…] Do úradu nastupuje v kritickom čase, pričom sa hlavne myslí na krízu životných nákladov.
Pred jesenným rozpočtom je nevyhnutné, aby vláda Spojeného kráľovstva upustila od plánovaného zvýšenia RPI na liehoviny. Zvýšenie RPI (Retail Price Index) o cca. 12% by zvýšilo náklady na obchodné tlaky, ktorým spoločnosti čelia, s už aj tak výraznou infláciou a nestálosťou dodávateľského reťazca. Predchádzajúce zmrazenie cla bolo jasným znakom podpory priemyslu škótskej whisky.“
„Okrem toho, predpokladáme, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov vytvoríme dodatočný export o 1 miliardu libier a čo by vytvorilo ďalších 1 300 pracovných miest v Spojenom kráľovstve. […]“